Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim teškoćama

Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim teškoćama


U siječnju 2021. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.02.2.2.14.0010) čime je započela provedba projekta pod nazivom: ”Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim teškoćama” u okviru Poziva “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”.

Pored Saveza kao prijavitelja, udruge partneri na Projektu su:

- Udruga “Ivanečko sunce” za osobe s intelektualnim oštećenjem, Ivanec

- Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “Regoč”, Slavonski Brod

Opis, ciljevi i očekivani rezultati Projekta:
Osobe s najtežim intelektualnim teškoćama bez odgovarajuće podrške nisu u mogućnosti obavljati aktivnosti svakodnevnog života (kretanje, hranjenje, okretanje u krevetu, transfer krevet/kolica, pripremanje i konzumiranje hrane, obavljanje osnovnih higijenskih potreba), kao i aktivnosti kojima bi se uključile u život lokalne zajednice. Svemu tome značajno doprinosi i nepristupačnost okoliša te nedovoljna senzibiliziranost šire društvene zajednice, u kojoj još uvijek dominiraju predrasude i diskriminacija. Osobama s intelektualnim teškoćama najčešće ili isključivo podršku pružaju članovi najuže obitelji. Posebni problem prisutan je u manjim i ruralnim sredinama udaljenim od dostupnih službi podrške te drugih javnih službi i sadržaja. Navedeni problemi dolaze do izražaja starenjem osoba s intelektualnim teškoćama i članova njihovih obitelji. Stoga se osobe u pravilu zatvaraju u sebe, rijetko izlaze, postaju depresivne ili imaju druge oblike neprimjerenog ponašanja (vikanje, bježanje, agresivnost i sl.). Suočeni s vlastitom nemogućnošću brige za svog člana obitelji s najtežom vrstom intelektualnih teškoća, obitelj je primorana donijeti odluku o institucionalizaciji svog člana, gdje osobe gube svoju samostalnost i svoju lokalnu zajednicu i okruženje, što nije njihov izbor nego nužda. Osobama s intelektualnim teškoćama i članovima njihovih obitelji je od izrazito velike koristi pružanje usluge osobne asistencije jer na taj način dobivaju podršku u aktivnostima koje su u skladu s njihovim potrebama i željama. Realizacija projekta će pokazati da su korisnici usluge osobne asistencije unaprijedili kvalitetu svakodnevnog života. Također, obitelji izražavaju zadovoljstvo jer su dobile sigurnost da će njihovim članovima moći pomagati druge osobe i u trenutku kada oni to više ne mogu. Usluga osobne asistencije značajno doprinosi prevenciji institucionalizacije i razvijanju novih socijalnih kontakata ostankom u svom domu i lokalnoj zajednici, kao i vidljivosti osoba s intelektualnim teškoćama u lokalnoj zajednici. U mnogim slučajevima obitelji naglašavaju da imaju i nešto slobodnog vremena za sebe te da su im se kvaliteta života i odnosi u obitelji poboljšali. Ciljna skupina projekta su osobe s najtežim stupnjem intelektualnih teškoća za koje je izdano Uvjerenje Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije s razinom oštećenja/ovisnosti I. kategorije. Specifični cilj projekta djeluje u pravcu ostvarivanja specifičnog cilja 1 Poziva – pružanjem usluga osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem intelektualnih teškoća, unapređuje se njihova socijalna uključenost i kvaliteta života.

Ukupna vrijednost Projekta: 527.177,12 HRK (intenzitet potpore EU = 100%)

Razdoblje provedbe Projekta: 20 mjeseci (12.01.2021. – 12.09.2022. godine)

Print
Udruga Ivanečko sunce

Udruga za potporu osobama s inetelektualnim oštećenjem
Ljudevita Gaja 13
42240 Ivanec

Telefon: 042/784-393
e-mail: udruga.ivanecko.sunce@gmail.com
MOBITEL (Snježana Vuglač Rogina): 098 680 596
MOBITEL (Milena Golubić): 091 377 5555

RADNO VRIJEME UDRUGE
Ponedjeljak - petak: 7:00 do 15:00 sati

RADNO VRIJEME KLUBA "SUNCE"
Ponedjeljak, srijeda, petak: 10:00-13:00 sati

Udrugu pomažu:

Grad Ivanec
Grad
Ivanec
Grad Lepoglava
Grad
Lepoglava
Općina Maruševec
Općina
Maruševec
Općina Klenovnik
Općina
Klenovnik
Općina Donja Voća
Općina
Donja Voća
Općina Bednja
Općina
Bednja
IvanecBiz Poslovni imenik grada Ivanca
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Projektni ured Grada Ivanca za EU fondove